CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA NHÃN HÀNG NACUBEST Được xem là thành tựu công nghệ vượt trội, Nano Curcumin là sản phẩm được kết tinh bởi quá trình nghiên cứu và sản xuất theo kết quả chuyển giao của Đề tài Nghiên cứu khoa học – Công nghệ KD 05-07/06-10 thuộc chương trình Khoa học – Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước do Công ty Cổ phần ENTEROIL (Công ty Cổ phần Tinh dầu và Chất thơm) sản xuất. Nhãn hàng Nacubest với hàm lượng Curcumin 20% hiện đang được Công ty Dược phẩm Hưng Việt phân phối độc quyền trên thị trường.

Chất lượng sản phẩm Nacubest:

Nacubest được sản xuất từ nguồn nguyên liệu Nano Curcumin đã được Tổng cục Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia – TCVN 11296:2016

Sản phẩm được Cục An toàn Thực phẩm xác nhận Công bố phù hợp quy định An toàn Thực phẩm số 11173/2017/ATTP-XNCB

Sản phẩm là kết quả hợp tác của các nhà khoa học thuộc Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thực phẩm – Công nghệ Sinh học thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Quy trình và Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và tiêu chuẩn HACCP.

Dưới đây là những giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan đến nhãn hàng Nacubest được cấp do các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận:

1. Cục An toàn thực phẩm xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm – Bộ Y tế

2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm Nacubest

a. Phiếu kiểm nghiệm kích thước hạt Nano:

Phiếu kiểm nghiệm kích thước hạt Nano.

b. Phiếu kết quả kiểm nghiệm Nacubest lọ 30g:

Phiếu kết quả kiểm nghiệm lọ 30g.

c. Phiếu kết quả kiểm nghiệm Nacubest lọ 50g:

Phiếu kết quả kiểm nghiệm lọ 50g.

3. Chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN – 11296-2016 do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam cấp

4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp

Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp.